اخبار

عوامل اصلی تصادفات مرگبار خودروها چیست؟
شرح کوتاه: طبق مطالعه انجام گرفته توسط موسسه AAA حتی رانندگانی که سال هاست گواهینامه گرفته اند می بایستی تا مدت ها مراقب باشند.
عوامل اصلی تصادفات مرگبار خودروها چیست؟

طبق مطالعه انجام گرفته توسط موسسه AAA حتی رانندگانی که سال هاست گواهینامه گرفته اند می بایستی تا مدت ها مراقب باشند.
طبق مطالعه صورت گرفته اکثر موتورسواران از این که توسط خودرویی زیر گرفته شوند واهمه دارند اما در واقع این فقط 55 درصد از تصادفات منجر به مرگ در ایالات متحده را در می گیرد.
البته این آمار AAA مربوط به پایان سال 2015 است.
گزارش این موسسه نشان می دهد که هفتاد درصد تصادفات منجر به مرگ مربوط به خروج خودروها از جاده است که البته شامل انحراف به چپ آنها نیز می شود.
اما مسلم است که نمی توان کلیه تصادفات را به همین دو دسته کوچک تقسیم کرد و می بایستی رانندگان در همه شرایط و همه دوران رانندگی خود با احتیاط باشند.
در تصادفاتی که فقط یک خودرو در آن ها نقش دارد، مسائل مکانیکی، بلایای طبیعی و یا حتی تلاش برای برخورد نکردن با یک خودروی دیگر جز عوامل مخاطره آمیز هستند.
از سویی رانندگی به دلیل خستگی و خواب آلودگی ناشی از استفاده از دارو، مواد مخدر و نوشیدنی های الکلی نیز جز عوامل دیگر تصادفات این چنینی هستند.
شاید مجموعه این عوامل باعث شود تا به تدریج جامعه رو به سوی سامانه های هدایت خودران بیاورد.

ارسال نظر