اخبار

تمدید شرایط فروش
شرح کوتاه: تمدید شرایط فروش
تمدید شرایط فروش

شرایط فروش خودروهای لیفان X60، J5 دنده ای و اتوماتیک، S5 و لیفان 1800-620 و X50 ویژه نیمه اول (دی ماه) 1394 تا تاریخ 30/10/1394 تمدید شد. بدیهی است در صورت تکمیل ظرفیت ثبت نام قبل از تاریخ تعیین شده شرایط ثبت نام ملغی خواهد شد.

ارسال نظر