اخبار

هشدار پلیس راهور در مورد اطلاع از میزان خلافی
شرح کوتاه: هشدار پلیس راهور در مورد اطلاع از میزان خلافی
هشدار پلیس راهور در مورد اطلاع از میزان خلافی

پلیس راهور ناجا در مورد سامانه پیامکی که میزان خلافی خودرو را اعلام می کند هشدار داد. برای اطلاع از میزان خلافی کد ١7 رقمی که در پشت کارت خودرو درج شده را صرفا به شماره ١١٠١٢٠٢٠٢٠ ارسال کنید. پلیس راهور ناجا هشدار داده که این خدمات از هیچ سامانه پیامکی دیگری ارایه نمی شود.

ارسال نظر