جستجوی برچسب

حضور شرکت کرمان موتور در جشنواره برج میلاد

جشنواره هفته فرهنگی کرمان در برج میلاد با حضور تمامی مجموعه های صنعتی و اقتصادی استان کرمان به مدت یک هفته از تاریخ 94/05/16 الی 94/05/23 برگزار گردید.